34%
تخفیف

مهارت های هفت گانه(ICDL I)

دوره مهارت های هفتگانه مرحله اول (ICDL I)

440,000 تومان 290,000 تومان
100%
تخفیف

دوره آشنایی با اینترنت

دیگه یادگیری اینترنت استفاده از این ابزار ها نیاز اصلی هر کسیه پس حتما روی خودتون سرمایه گذاری کنید

59000 – رایگان!